Wnioski do UE

<p>Skorzystaj z pomocy finansowej Unii Europejskiej. Oferujemy pełną i profesjonalną obsługę w zakresie doradztwa w sprawie wyboru odpowiedniego programu, poprawnego wypełnienia wniosku, sporządzenia odpowiedniego biznesplanu lub studium wykonalności, raportowania i rozliczenia dotacji.  </p><p>&nbsp;</p><br />

<p>Niestety procedury są skomplikowane, chętnych do otrzymania dotacji sporo, a środki są ograniczone. Dlatego niezwykle ważne jest doświadczenie i biegła znajomość procedur, aby Tw&oacute;j wniosek uzyskał akceptację na wszystkich szczeblach oceny i na koniec wygrał z innymi &ndash; konkurencyjnymi wnioskami. </p><p>&nbsp;</p><p>Zapewniamy fachową, profesjonalną obsługę Akredytowanego Konsultanta Funduszy Europejskich&reg; – zobacz <a href=”index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=50&amp;Itemid=33″>certyfikaty</a>.</p>