Kwalifikacje

Kwalifikacje

Właścicielem i osobą sprawującą kontrolę nad całokształtem pracy Kancelarii jest wieloletni dyrektor finansowy mgr Piotr Gierczyński – absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej – specjalizacja: rachunkowość i kontrola. Tytuł magistra nadany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja: rachunkowość i finanse. Nasze biuro rachunkowe istnieje od 1999r.

Posiadamy świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów z dnia 1999-10-18, Nr 14356/99.