Zakładanie, przekształcenia i likwidacja firm

Zakładanie, przekształcenia i likwidacja firm

Czy zakładając swoja firmę, masz pewność, że dokonałeś optymalnego wyboru formy prawnej, zasad opodatkowania?

Czy wiesz, że jeżeli w umowie spółki kapitałowej zabraknie zapisu o możliwości nie wypłacenia dywidendy udziałowcom, to urząd skarbowy może to zakwalifikować jako pożyczkę udzieloną spółce? To rodzi poważne następstwa podatkowe.

Czy zdajesz sobie sprawę, że likwidując firmę, nie posiadającej osobowości prawnej, obejmując remanentem likwidacyjnym pozostający majątek, będziesz musiał naliczyć podatek VAT w wysokości podatku odliczonego przy zakupie, a nie od ceny rynkowej?
Takich problemów jest wiele przy zakładaniu, przekształcaniu, zmianie udziałowów w spółkach osobowych oraz przy likwidacji firm.

Proponujemy profesjonalne doradztwo w tym zakresie.