Nadzór księgowy

Nadzór księgowy

Ze względu na wysokie koszty zatrudnienia doświadczonego głównego księgowego, który nie tylko księguje, ale potrafi sporządzać plany finansowe, prognozy, rzetelne sprawozdania finansowe – zgodne z prawem bilansowym polskim i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – nie masz takiej osoby na etacie? Proponujemy nasz nadzór księgowy.

Jeżeli zatrudniasz osobę księgującą dokumenty – nasza rola to nadzór nad poprawnością ich odpowiedniej kwalifikacji, sposobu wprowadzenia do ewidencji, sprawdzenie i zamknięcie miesiąca oraz ksiąg na koniec roku, a na koniec sporządzenie sprawozdania finansowego. Nie będziesz miał obaw, że księgi są prowadzone nieodpowiednio i ktoś w czasie kontroli może zakwestionować sposób ich prowadzenia lub koszty, a te nie wszystkie są podatkowe.