Zasady współpracy

<div align=”left”>W zależności od ilości dokument&oacute;w klient powinien dostarczyć nam wszystkie dokumenty w określonym umową terminie. Jeśli liczba dokument&oacute;w jest mniejsza niż 100 to zazwyczaj jest to 10 dzień miesiąca. W przypadku gdy liczba dokument&oacute;w jest znacznie większa przekazywanie następuje uzgodnionymi partiami. Istnieje możliwość odbioru dokument&oacute;w przez naszego upoważnionego pracownika.</div><div align=”left”>&nbsp;</div>

<div align=”left”>W ramach naszych usług biura rachunkowego, świadczymy nieodpłatnie drobne doradztwo finansowe dotyczącej bieżącej działalności (sugerowanie korzystniejszych rozwiązań, dzielenie się naszym doświadczeniem w zakresie wsp&oacute;łpracy z firmami komputerowymi, bankami, i innymi instytucjami finansowymi).</div>